Beauforce projectenBeauforce cirkelsBiedt ondersteuning bij de duurzaamheidsprojecten in de gebouwde omgeving. Duurzaam bouwen en duurzame energie zijn middelen om duurzaam leven mogelijk te maken. Vanuit die visie helpt Beauforce op praktische wijze met advies en projectmanagement om de complexe samenhang van deze ingrediënten optimaal te benutten en meerwaarde te creeeren door samenwerking over de bestaande schuttingen.

Projectmanagement en advies

Door verduurzaming en energietransitie raken (steden)bouw en energie steeds meer met elkaar vervlochten. De kansen die dit biedt, vraagt om een geintegreerde aanpak op proces, ontwerp en financien. Verschuivende verhoudingen en noodzakelijke samenwerking tussen betrokken partijen vereist heldere demarcaties voor techniek, risico’s, investeringen en exploitatie-opzet.

Lees meer...

PV projecten

De aanschaf van PV-panelen levert voor particulieren nog veel drempels op, door gebrek aan kennis, betrouwbare leveranciers, en nog hoge aanschafkosten. Beauforce participeert in collectieve PV-acties, met all-in pakketten, gericht op kwaliteit, ontzorging, prijsvoordeel en eventuele subsidie-aanvraag.

Lees meer...

Aanvullende gegevens